Wnioski

Wnioski do Rady Gminy
Lp. Treść wniosku Data zgłoszenia Zgłoszony przez Decyzja / Stanowisko Komisji Przekazano do /
Odpowiedzialny
za wykonanie
Data wykonania
1 Ustanowienie na odcinku ulicy Parkowej  przecinającej rozbudowujące się Osiedle Południowe w Wojcieszycach ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania.  17.01.2019 RR      
2 Zlokalizowanie przystanków komunikacji autobusowej w ciągu ulicy Parkowej na wysokości Osiedla Południowego w Wojcieszycach (np. na wysokości niezabudowanych działek 210/27 i 212/42). 17.01.2019 RR      
3 Wykonanie utwardzenia np. tłuczniem gminnych ulic: Słonecznej, Mandarynkowej i Figowej na Osiedlu Południowym w Wojcieszycach. 17.01.2019 RR      
4 Zaplanowanie budowy kolektora ściekowego na potrzeby obsługi Osiedla Południowego w Wojcieszycach. 17.01.2019 RR      
5 Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Santocznie, zwołanego na dzień 29 stycznia 2019 w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na dzień wolny od pracy. 20.01.2019  MUK      
6            
Podstawy prawne
 • Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
  Źródło: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994)
 • Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Źródło: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
 • Wniosek - formalna prośba o podjęcie określonych działań lub wykonanie określonej czynności
  Źródło: Wikipedia
Ostatnio zmienianyśroda, 23 styczeń 2019 09:48

2 komentarzy

 • Rafal Rosinski
  Rafal Rosinski wtorek, 04 czerwiec 2019 22:58 Link do komentarza

  Wnioskuję o wykonanie oświetlenia odcinka ulicy Parkowej na odcinku ok. 500m (od skrzyżowania z DK22 do granic działek 080104_2.0008.210/18 oraz 080104_2.0008.212/12)

 • Rafal Rosinski
  Rafal Rosinski wtorek, 14 maj 2019 07:18 Link do komentarza

  Wnoszę o zmianę sposobu rejestrowania sygnału dźwiękowego podczas sesji RG (bezpośrednio z kanału do którego podłączone są mikrofony), ze względu na niską jakość dźwięku podczas transmisji oraz utrwalonych na nagraniach archiwalnych. Wielu wypowiadanych przez Państwa i gości kwestii nie można zrozumieć. Bardzo dziękuję!

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa