Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zaplanowane na rok 2019

Plan przyjęty dnia 17.12.2018

Lp. Temat Przygotowuje Odpowiedzialny(a) Uwagi
styczeń
1 Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku. Komisja Wiesław Witczyk Informacja
2 Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Komisja Wiesław Witczyk  
3 Kontrola klubów sportowych.      
4        
luty
1 Analiza gospodarki finansowej sołectw.      
2        
marzec
1 Kontrola Zakładu Komunalnego.      
2        
kwiecień
1 Analiza sprawozdania finansowego za 2018 rok.      
2 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.      
3 Przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa .      
4        
maj
1 Analiza informacji o stanie mienia Gminy Kłodawa za 2018 rok.      
2 Kontrola realizacji inwestycji świetlicy w Kłodawie.      
3        
czerwiec
1 Przegląd stanu rowów melioracyjnych na terenie Gminy Kłodawa.      
2        
lipiec - przerwa wakacyjna
         
sierpień
1 Kontrola realizacji dochodów podatkowych.      
2        
wrzesień
1 Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.      
2        
październik
1 Analiza gospodarki odpadami w Gminie Kłodawa.      
2        
listopad
1 Informacja Wójta Gminy Kłodawa na temat przygotowania do sezonu zimowego.      
2        
grudzień
1 Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.      
2 Opracowanie planu pracy na 2020 rok.      
3        

 

 

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 20 grudzień 2018 11:18

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa