Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaplanowane na rok 2019

Plan przyjęty dnia 17.12.2018

Lp. Temat Przygotowuje Odpowiedzialny(a) Uwagi
styczeń
1 Sprawozdanie Komisji Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z działalności w 2018 roku Komisja BiRG Wanda Grabowska Informacja
2        
luty
1 Zarządzenie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja
Uchwała
2 Omówienie działań promocyjnych Gminy Kłodawa w obszarze gospodarki Urząd Gminy   Informacja
3        
marzec
1 Omówienie wyników kontroli gospodarki finansowej sołectw Komisja Rewizyjna Wiesław Witczyk Informacja
2 Utworzenie lub nieutworzenie funduszu sołeckiego. Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja
Uchwała
3        
kwiecień
1 Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej - białe plamy dostępu do internetu w Gminie Kłodawa oraz perspektywy ich likwidacji     Informacja
2        
maj
1 Omówienie raportu o stanie gminy. Wójt Anna Mołodciak Informacja
Uchwała
2 Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja
Uchwała
3        
czerwiec
1 Realizacja dochodów podatkowych w 2018 roku Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja
2 Pozyskanie środków zewnętrznych w Gminie Kłodawa w I półroczu 2018     Informacja
3        
lipiec - przerwa wakacyjna
         
sierpień
1 Gospodarka finansowa sołectw za I półrocze 2019 roku. Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja
2        
wrzesień
1 Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy w I półroczu 2019r. Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja Uchwała
2        
październik
1 Informacja na temat stanu realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2015-2025     Informacja
2        
listopad
1 Ustalenie wysokości stawek podatków gminnych na 2020 rok. Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja
Uchwała
2        
grudzień
1 Budżet Gminy Kłodawa na rok 2020. Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja
Uchwała
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021. Skarbnik Agnieszka Chudziak Informacja
Uchwała
3 Pozyskanie środków zewnętrznych w Gminie Kłodawa w II półroczu 2019r.      
4 Podsumowanie działań promocyjnych Gminy w roku 2019      
5  Plany pracy komisji na rok 2020.  Komisja BiRG  Wanda Grabowska  Informacja
6        

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 grudzień 2018 18:46

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa