Strona Rady Gminy Kłodawa nie ma zastąpić gminnej witryny czy BIP lecz je uzupełniać, dostarczając informacji o „kuchni” Rady zgodnie z zasadą jawności działania organów administracji publicznej. Jej zadaniem jest również pomoc radnym, sołtysom, a także pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania i rozbudowy strony można przesłać używając formularza kontaktowego.

Materiały pomocnicze dla sołectw

W dziale Pliki zostały umieszczone:

Informacje dotyczące Funduszu Sołeckiego:

  • wprowadzenie,
  • wyliczenie wysokość Funduszu Sołeckiego w roku 2020 dla poszczególnych sołectw.

Wzory dokumentów niezbędnych dla uzyskania środków z Funduszu Sołeckiego:

  • wniosku,
  • uchwały zebrania wiejskiego,
  • protokołu z zebrania wiejskiego,
  • uchwały w sprawie zmiany wniosku.

W dziale Pliki/Poradniki można pobrać opracowania obrazujące dobre praktyki w dziedzinie wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego.

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 20 listopad 2019 09:55

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa