Strona Rady Gminy Kłodawa nie ma zastąpić gminnej witryny czy BIP lecz je uzupełniać, dostarczając informacji o „kuchni” Rady zgodnie z zasadą jawności działania organów administracji publicznej. Jej zadaniem jest również pomoc radnym, sołtysom, a także pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania i rozbudowy strony można przesłać używając formularza kontaktowego.

Informacja o wynikach wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uwaga! Syntetyczne dane dotyczące rezultatów wyborów w poszczególnych sołectwach i kadencjach można znaleźć w odrębnym artykule Sołtysi i Rady sołeckie.

Wiejskie zebrania wyborcze zostały zwołane w terminach określonych w uchwale Rady Gminy nr II/14/19 z dnia 7 grudnia 2018. Frekwencja na nich wyniosła:

Sołectwo Obecnych
osób
Frekwencja
%
Termin zebrania
Chwalęcice 62 7 drugi
Kłodawa 183 8 drugi
Łośno 115 30 pierwszy
Mironice 30 33 pierwszy
Różanki 138 15 pierwszy
Różanki Szklarnia 24 16 pierwszy
Rybakowo 130 51 pierwszy
Santocko 78 13 pierwszy
Santoczno 85 44 pierwszy
Wojcieszyce 124 17 pierwszy
Zdroisko 85 50 pierwszy

Wszystkie zebrania zostały dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone. Zespół pracowników Urzędu Gminy zapewnił wsparcie techniczne (dostarczenie list uprawnionych do głosowania, wzorców protokołów, druk kartek wyborczych).

Na wszystkich zebraniach zostały przedstawione w i przyjęte (jednogłośnie lub przy pojedynczych głosach sprzeciwu i wstrzymujących) sprawozdania sołtysów.

Ustępujący sołtysi oraz członkowie rad sołeckich otrzymali pisemne podziękowania. 

Z ponownego kandydowania zrezygnowali sołtysi wsi:

 • Mironice        - Agata Chaberska
 • Różanki        - Agata Jackowska
 • Różanki Szklarnia    - Anna Krzyżok
 • Wojcieszyce         - Regina Korona)

O ponowny wybór ubiegało się 7 dotychczasowych sołtysów, ale tylko troje (27%) z nich zachowało funkcje. Ośmiu nowo wybranych sołtysów pełni ją po raz pierwszy. Oznacza to m.in. potrzebę pilnego zorganizowania szkolenia oraz udzielenia im wsparcia w innych formach.

Na funkcję sołtysa zostali wybrani:
Sołectwo Liczba
kandydatów
Wybrany sołtys Który raz? % głosów
Chwalęcice 1 Jacek Rożnowski ponownie 97
Kłodawa 2 Damian Żołędziejewski pierwszy 66
Łośno 2 Paulina Gładysz-Mielcarek pierwszy 55
Mironice 1 Monika Piątek pierwszy 94
Różanki 2 Katarzyna Stasiak pierwszy 89
Różanki Szklarnia 1 Maciej Kanak pierwszy 61
Rybakowo 2 Krystyna Grochmalska pierwszy 56
Santocko 2 Mirosław Dawidowicz pierwszy 51
Santoczno 2 Maria Matwiejuk ponownie 83
Wojcieszyce 2 Ewelina Juszczyk pierwszy 67
Zdroisko 2 Szymon Łabuda ponownie 61

Bardzo niepokoi fakt, że po kilku dniach od wyboru zrezygnowało z funkcji dwoje sołtysów, którzy spotkali się z personalnymi atakami. Na podstawie zarządzenia Wójta dnia 26 lutego 2019 odbyły się  ponowne wybory sołtysów w sołectwach Różanki i Różanki Szklarnia.  W Różankach został wybrany również nowy skład Rady Sołeckiej, natomiast w Różankach Szklarni pozostawiano go bez zmian

Na funkcje sołtysa zostali powołani:
Sołectwo Liczba
kandydatów
Wybrany sołtys Który raz? % głosów
Różanki 2 Sławomir Radecki pierwszy 94
Różanki Szklarnia 1 Dorota Kordacka pierwszy 92
Rady sołeckie
Sołectwo Liczba wybranych
do Rady Sołeckiej
Liczba członków
Rady Sołeckiej
w poprzedniej kadencji
Liczba wybranych
ponownie
Chwalęcice 5 6 4
Kłodawa 10 10 1
Łośno 10 8 3
Mironice 8 6 1
Różanki 10 8 3
Różanki Szklarnia 10 6 3
Rybakowo 10 8 0
Santocko 9 6 0
Santoczno 10 6 2
Wojcieszyce 10+1 9 1
Zdroisko 6 8 4

Na listę kandydatów do rady sołeckiej głosowano w: Chwalęcicach, Mironicach, Różankach, Rybakowie, Santocku, Santocznie, Zdroisku. Na poszczególnych kandydatów głosowano w sołectwach: Kłodawa, Łośno, Różanki Szklarnia, Wojcieszyce.

Zwraca uwagę olbrzymia rotacja oraz znaczne odmłodzenie większości rad sołeckich.

Tylko na dwóch zebraniach (w Chwalęcicach i Wojcieszycach) podczas zebrań wyborczych zostały podjęte uchwały w sprawie zasad gospodarowania środkami wyodrębnionymi do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2019 oraz pochodzącymi z dochodów własnych. Oznacza to pilną potrzebę zwołania zebrań wiejskich w pozostałych sołectwach, tak by mogły one legalnie wykorzystywać stojące do ich dyspozycji środki finansowe.

Opr. E.Cz., A.K.

Ostatnio zmienianyczwartek, 12 grudzień 2019 20:04

3 komentarzy

 • WIESŁAW
  WIESŁAW wtorek, 12 marzec 2019 18:31 Link do komentarza

  Dziękuję za korekty.
  Pozdrawiam i życzę sukcesów! Tak trzymać Panie Andrzeju!!!

 • Andrzej Korona
  Andrzej Korona poniedziałek, 11 marzec 2019 09:12 Link do komentarza

  Dziękuję za zwrócenie uwagi na błędy. Poprawiłem je i uzupełniłem informacje.

 • Wiesław
  Wiesław wtorek, 26 luty 2019 12:49 Link do komentarza

  Witam.
  W kolumnie frekwencja prawdopodobnie zostały pomylone dane z miejscowości Santoczno i Santocko.
  Na zebraniu wiejskim wyborczym w Santocznie na pewno nie było 193 osób.

  Pozdrawiam
  Wiesław Paluch.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa