XI Sesja Rady Gminy Kłodawa

XI Sesja Rady Gminy Kłodawa, która odbędzie się dnia 25 września 2019r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wręczenie wyróżnień mieszkańcom Gminy Kłodawa.
 5. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Kłodawa.
 6. Informacja Wójta Gminy Kłodawa o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego (druk BRG nr 143/2019).
 8. Działania gminy na rzecz osób starszych wiekiem (druki BRG nr 141/2019 oraz 144/2019).
 9. Informacja o realizacji budżetu gminy w I półroczu 2019 r.
 10. Informacja o stanie boisk oraz ich wykorzystaniu (druk BRG nr 139/2019).
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk BRG nr 137/2019),
  2. wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim (druk BRG nr 138/2019),
  3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok (druk BRG nr 148/2019),
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 (druk BRG nr 149/2019),
  5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk BRG nr 146/2019),
  6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk BRG nr 147/2019),
  7. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego (druk BRG nr 150/2019).
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 07 październik 2019 08:09

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa