X Sesja Rady Gminy Kłodawa

Kolejna Sesja Rady Gminy Kłodawa rozpocznie się dnia 28 sierpnia 2019r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach.

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
 5. Informacja Wójta Gminy Kłodawa o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wykonanie planu prac na drogach w I półroczu oraz plany na II półrocze 2019 roku (druk BRG nr 127/2019).
 7. Raport o stanie dróg w gminie Kłodawa (druk BRG nr 128/2019).
 8. Gospodarka finansowa sołectw w I półroczu 2019 roku (druk BRG nr 126/2019).
 9. Informacja o programie użytkowym i założeniach architektonicznych inwestycji pn. „Przedszkole i żłobek w Kłodawie” (druk BRG nr 124/2019).
 10. Informacja na temat przygotowania obiektów szkolnych i przedszkolnych do roku szkolnego pod względem zabezpieczenia technicznego i przeciwpożarowego (druk BRG nr 121/2019).
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1.  zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa (druk BRG nr 122 /2019),Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Kłodawa (druk BRG nr 123/2019),
  3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. (druk BRG nr 125/2019),
  4. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na 151 w m. Kłodawa w zakresie budowy wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu na wlocie od strony Barlinka” (druk BRG nr 129/2019),
  5. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa.
 12. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Kłodawa
Ostatnio zmienianyśroda, 04 wrzesień 2019 07:16

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa