Strona Rady Gminy Kłodawa nie ma zastąpić gminnej witryny czy BIP lecz je uzupełniać, dostarczając informacji o „kuchni” Rady zgodnie z zasadą jawności działania organów administracji publicznej. Jej zadaniem jest również pomoc radnym, sołtysom, a także pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania i rozbudowy strony można przesłać używając formularza kontaktowego.

Bardzo ważne zebrania wiejskie

Do końca września mieszkańcy powinni sformułować wnioski do budżetu Gminy oraz do Funduszu Sołeckiego, a także wypowiedzieć się w sprawie projektów statutu sołectwa. Aktualizacja

Czytaj dalej...

© Rada Gminy Kłodawa